top of page

"Αν οι πράξεις σου εμπνέουν τους άλλους να ονειρεύονται περισσότερο, να μαθαίνουν νέα πράγματα, να κάνουν περισσότερα και να αναπτύσσονται, τότε είσαι πραγματικός ηγέτης".

John Quincy Adams

Οι τεχνικές  που παρουσιάζονται στα προγράμματα αυτής της ενότητας βασίζονται (1) στην αναγνώριση της ιδιαίτερης προσωπικότητας του ηγέτη και κάθε μέλους της ομάδας του, και (2) σε δοκιμασμένες πρακτικές και μεθόδους που βοηθούν τον ηγέτη να βελτιώσει δεξιότητες που απαιτεί ο ρόλος του όπως της παρακίνησης, του coaching, της εκχώρησης, της στοχοθέτησης, του feedback και της επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα μας είναι σχεδιασμένο με στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες ηγεσίας σε διάφορα επίπεδα, από τους προϊσταμένους της πρώτης γραμμής μέχρι τα στελέχη διοίκησης. Προτείνουμε πρακτικές λύσεις που θα βοηθήσουν τους ηγέτες να κατανοήσουν τον εαυτό τους, τα δυνατά τους σημεία και να τα χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την απόδοση όλης της ομάδας τους.

Αποτελεσματική Ηγεσία

Προτείνουμε τεχνικές για να εμπνεύσετε την ομάδα σας να γίνει καλύτερη, προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα για το κάθε μέλος της ομάδας, εκτιμώντας τις προσωπικές επιδιώξεις του κάθε μέλους αλλά ενισχύοντας ταυτόχρονα τους ομαδικούς στόχους και αξίες.

Το να είσαι αποτελεσματικός Ηγέτης ξεκινάει από εσένα

Leadership

Coaching for Success

Το Coaching for Success έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι coach, manager και motivator. Ο ρόλος σας ως coach είναι σημαντικός και ευαίσθητος.

​Μια από τις πιο δύσκολες δουλειές σας ως manager, είναι να κάνετε coaching στο προσωπικό σας ώστε να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους – να καλλιεργήσετε την δική τους και την δική σας επιτυχία.

Το Coaching for Success θα σας βοηθήσει να:

  • Βελτιώσετε τις καθημερινές σας επαφές με τους εργαζόμενους

  • Βοηθήσετε τους εργαζόμενους να αποδώσουν σε υψηλότερο επίπεδο

  • Δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε αποτελεσματικές ομάδες

  • Αποκτήσετε τις αναγκαίες δεξιότητες για αντιμετώπιση προβληματικών εργαζομένων και αυτών με χαμηλή απόδοση

Coaching

Αποτελεσματικό Feedback

Όλοι μας έχουμε βρεθεί στη θέση να πρέπει να δώσουμε ή να δεχτούμε «Feedback» και έχουμε βιώσει την εμπειρία των συναισθημάτων άγχους που συνοδεύουν συχνά μια τέτοια συζήτηση.

Ακολουθώντας τα βήματα της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα μπορέσετε να παρουσιάζετε τις απόψεις σας πιο αποτελεσματικά και χωρίς άγχος. Θα μπορέσετε επίσης να γίνετε καλύτερος αποδέκτης του «Feedback», ακόμα και όταν αυτό δεν παρέχεται με τρόπο που σας καλύπτει.

Feedback

Ομαδική Αποδοτικότητα

Το να έχει κανείς ικανά στελέχη στην ομάδα του σίγουρα είναι ένα θετικό στοιχείο. Όμως η αρμονική συνεργασία αυτών των στελεχών σε συνδυασμό με τις ικανότητες τους είναι αυτό που θα απογειώσει την αποδοτικότητα της ομάδας και θα φέρει τις επιτυχίες.

Αναγνωρίζοντας τις δυναμικές μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς και τις αδυναμίες και ελλείψεις της, θα μπορέσετε να εφαρμόσετε την κατάλληλη στρατηγική για την διαμόρφωση κουλτούρας στην ομάδα σας που θα στηρίζεται στην συνεννόηση, εμπιστοσύνη και εστίαση στον κοινό στόχο.

Team

Διαχείριση Αλλαγών

Business Meeting

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν αλλάζουν απλά με τη χρήση νέων συστημάτων, με την εφαρμογή νέων διαδικασιών ή με τροποποίηση οργανωτικής δομής. Αλλάζουν όταν οι άνθρωποί τους προσαρμόζονται και αλλάζουν οι ίδιοι. Όταν θα έχετε πετύχει οι εργαζόμενοι να έχουν αποδεχτεί την αλλαγή ξεπερνώντας τη φυσική αρχική αντίσταση, όταν θα έχουν καταφέρει να ελέγξουν το άγχος και το στρες που συνήθως παρουσιάζεται σε κάθε καινούργια κατάσταση, όταν θα έχουν δουλέψει για να προσαρμόσουν τη στάση τους στις νέες συνθήκες, τότε θα φανούν τα πραγματικά οφέλη της αλλαγής στην επιχείρηση.

Change

Engagement – Κερδίζοντας την αφοσίωση της ομάδας μου

Ο όρος engagement μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες αλλά στον επιχειρησιακό χώρο αφορά τη σχέση μεταξύ του εργαζόμενου και της επιχείρησης.

Όταν ο εργαζόμενος νοιάζεται για τη δουλειά του και αφοσιώνεται σε αυτό που κάνει, το αποτέλεσμα είναι να αποδίδει περισσότερο από το αναμενόμενο και να ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιτυχία της επιχείρησης. Τότε είναι πρόθυμος να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι.

Go Team
Engagement
bottom of page