top of page

Το κλειδί στην επιτυχία κάθε επιχείρησης είναι η δύναμη των σχέσεων που χτίζουν οι άνθρωποι της με τους πελάτες και συνεργάτες τους

Τεχνικές και μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε πώληση ή διαπραγμάτευση, ανεξάρτητα απο το μέγεθος ή το αντικείμενο.

Αυτό που κάνει την διαφορά στα προγράμματα μας είναι ο συνδυασμός των τεχνικών πώλησης και διαπραγμάτευσης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσωπικοτήτων που εμπλέκονται, έτσι ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη προσέγγιση και η ανάλογη προσαρμογή σε κάθε στάδιο της μεθοδολογίας.

Αποτελεσματικές Πωλήσεις

Έτσι το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τεχνικών πώλησης των συμμετεχόντων με το μοναδικό, καινοτομικό σύστημα Discovery της Insights που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αντιληφθούν ποιο είναι το στυλ που προτιμούν να χρησιμοποιούν κατά την πώληση.

Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να εκτιμήσουν τον τύπο του πελάτη, να διερευνήσουν τον αντίκτυπο του τρόπου προσέγγισής τους σε διάφορους τύπους πελατών και να τον προσαρμόσουν σε κάθε βήμα πώλησης ώστε να χτίσουν αρμονικές και πιο αποδοτικές ανθρώπινες σχέσεις.

Η βασική φιλοσοφία μας είναι ότι κάθε πώληση χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση που πέρα από τις ανάγκες του πελάτη θα πρέπει να καλύπτει και το διαφορετικό ψυχολογικό τύπο κάθε πελάτη και κάθε πωλητή.

Sales

Σύνθετες Πωλήσεις Β2Β

Business handshake

Οι μεγάλες/σύνθετες πωλήσεις  σε λογαριασμούς-κλειδιά που αποτελούν την κρίσιμη πελατειακή τους μάζα, είναι συνήθως στις επιχειρήσεις που πωλούν Β2Β η βάση του Budget των πωλήσεων.

Η επαναληπτικότητα των πωλήσεων αυτών, η μεγαλύτερη διάρκειά τους στο χρόνο και η ανάμιξη περισσοτέρων ατόμων στη διαδικασία λήψης απόφασης για την αγορά απαιτεί από τα στελέχη πωλήσεων τη στρατηγική-ολοκληρωμένη θεώρηση της σχέσης με τον πελάτη.

Τα στελέχη που θα ασχοληθούν με τους πελάτες – κλειδιά, προς τους οποίους στοχεύουν αυτές οι πωλήσεις, θα αποκτήσουν τις πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται για την πλοήγησή τους στις κρίσιμες φάσεις της πώλησης και ιδιαίτερα στη φάση αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών από τον πελάτη καθώς και στη φάση εφαρμογής.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα που προϋποθέτει τη γνώση των βασικών δεξιοτήτων πωλήσεων μετατρέπει τα στελέχη πωλήσεων σε συμβούλους του πελάτη.

B2B

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Το πρόγραμμά μας αφορά εμπορικές διαπραγματεύσεις και στόχος του είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την μαγική εκείνη ικανότητα να κλείνουν win-win συμφωνίες που αποτελούν τη βάση μακροχρόνιας αποδοτικής σχέσης μεταξύ των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα κινείται παράλληλα σε τρεις άξονες, στην προετοιμασία και προγραμματισμό της διαπραγμάτευσης, στην εκπόνηση της τακτικής και τέλος στις τεχνικές επικοινωνίας κατά τη διαπραγμάτευση.

Shaking Hands

Στελέχη που ασχολούνται με την εκτέλεση ή τον προγραμματισμό μεγάλων συμβάσεων ή συμφωνιών, στις οποίες οι όροι μπορεί να ποικίλουν, θα χρειαστεί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρησιακών διαπραγματεύσεων να εξασκηθούν πρακτικά μεταξύ των άλλων με θέματα διαχείρισης ισοζυγίου δυνάμεων, πειθούς, συναλλαγής, επίλυσης αδιεξόδων και χειρισμού ατόμων χαμηλής ανταπόκρισης.

Η σε ομάδες διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιτρέπει την εφαρμογή και αφομοίωση των νέων δεξιοτήτων και τεχνικών.

Negotiations

Τηλεφωνικές και Διαδικτυακές Πωλήσεις

Η σημασία των τηλεφωνικών και διαδικτυακών πωλήσεων δεν χρειάζεται να τονιστεί ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές συνθήκες.

Οι ειδικές ικανότητες, που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των πωλήσεων αυτών, αποτελούν το αντικείμενο αυτού του εκπαιδευτικού μας προγράμματος που επικεντρώνεται στην εξεύρεση νέων πελατών, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των επαφών πωλήσεων.

At the Office

Κατά τη διάρκειά του, θέματα όπως οι συμπεριφορές του στελέχους πωλήσεων κατά την

εξ' αποστάσεως επικοινωνία, η προετοιμασία του με τη χρήση όλων των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και η αναζήτηση ευκαιριών για δημιουργία επαφών πώλησης, αναλύονται και τίθενται σε πρακτική εφαρμογή.

Στόχος μας είναι οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές πωλήσεις να αποτελέσουν μόνιμα εργαλεία και όχι μόνο περιστασιακούς τρόπους αντιμετώπισης των συνθηκών που η πανδημία έχει δημιουργήσει.

Telephone
bottom of page