top of page

Χτίζουμε στα δυνατά μας σημεία, ελαχιστοποιούμε τις αδυναμίες μας και επικοινωνούμε αποτελεσματικά

Σε συνεργασία με σας, διαμορφώνουμε και υλοποιούμε προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις ανάγκες και τους στόχους της δικής σας οργάνωσης μέσα από την ανάπτυξη των μελών της ομάδας σας.

Οι τομείς που καλύπτονται σε αυτήν την ενότητα είναι:

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τον εαυτό σας, να κατανοήσετε τους άλλους και να γίνετε πιο αποδοτικοί στον τρόπο που λειτουργείτε και επικοινωνείτε

Προσωπική Αποδοτικότητα με την Έκθεση Discovery

Το ταξίδι μας για την Προσωπική μας Ανάπτυξη ξεκινά με μία διαφωτιστική, μαγική και ταυτόχρονα διασκεδαστική εξερεύνηση του εαυτού μας, εξετάζοντας όλες τις πτυχές που κάνουν τον καθένα μας μοναδικό έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αυτογνωσία μας.

Το βασικό πρόγραμμα της Προσωπικής Αποδοτικότητας υποστηρίζεται από ένα πρωτοποριακό μαθησιακό σύστημα: το Discovery, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τις προτιμήσεις μας και να εκτιμήσουμε τις δυνατότητές μας. Αυτά τα στοιχεία, αποτυπώνονται στην Προσωπική Έκθεση Discovery της Insights, η οποία εκδίδεται μετά από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και δίνεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Discovery

Δείτε το video για το

Διαχειρίζομαι το Χρόνο μου

Διαχειρίζομαι τη Ζωή μου

Ένα πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει  να αναγνωρίζετε και να εστιάζετε σε εκείνες τις δραστηριότητες που φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα.

Θα σας δείξει τεχνικές για να δουλεύετε πιο έξυπνα, όχι πιο πολύ, μειώνοντας τα επίπεδα του άγχους και του στρες, ιεραρχώντας σωστά τις εργασίες σας και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους πιο συνηθισμένους "κλέφτες χρόνου".

Time Management

Τεχνικές Παρουσίασης

Work Presentation

Το να παρουσιάζει κανείς ξεκάθαρα και αποτελεσματικά αποτελεί κλειδί για μπορέσει να μεταδώσει το μήνυμα στο ακροατήριο του. Σήμερα αυτή η δεξιότητα είναι απαραίτητη σε οποιονδήποτε τομέα.

Το πρόγραμμα αυτό θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε το άγχος, θα σας δείξει το "πώς" να κάνετε την παρουσίαση, πώς θα διαρθρώσετε το περιεχόμενο της, πώς να χρησιμοποιήσετε τα οπτικά βοηθήματα και τέλος, πώς να εμπλέξετε το ακροατήριο σας για να γίνει η παρουσίαση σας πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Preskills

Επικοινωνία – κατανοώντας τη διαφορετικότητα των άλλων

Η επιτυχία στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα που έχει κανείς να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους άλλους. Την ικανότητα να διεκδικεί αυτό που θεωρεί σωστό, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες και τις απόψεις των άλλων.

Αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τις διαφορετικές προτιμήσεις που έχουν οι άλλοι στον  τρόπο που επικοινωνούν, μπορούμε να προσαρμόσουμε την προσέγγιση μας καλύτερα και να εξασφαλίσουμε  ουσιαστικές σχέσεις.

Communication

Κοιτάω ψηλά - Επαγγελματική ανάπτυξη

Όταν μια επιχείρηση έχει στο δυναμικό της εργαζόμενους σωστούς επαγγελματίες που ικανοποιούνται από την δουλειά τους και προάγονται, τότε η επιχείρηση είναι σίγουρο ότι θα πετύχει.
Πώς μπορεί η επιχείρηση να παρακινήσει τον εργαζόμενο να γίνει ΑΥΤΟΣ ο εργαζόμενος; Το κλειδί στο πρόγραμμα αυτό δεν είναι ο επόμενος μισθός ή η επόμενη προαγωγή.
Είναι η επιθυμία για ανέλιξη, για προσωπική βελτίωση και υλοποίηση φιλόδοξων στόχων.

Professional Growth
Κοιτάω ψηλά

Αντιμετωπίζοντας την Αλλαγή

Stressed Man

Οι αλλαγές στη ζωή μας, προσωπική και επαγγελματική, προκύπτουν τόσο συχνά που πλέον έχουν ενταχθεί στην κανονικότητα. Μπορούμε να θεωρούμε σίγουρο ότι αυτό που κάνουμε σήμερα, την ίδια ώρα την επόμενη χρονιά θα το κάνουμε διαφορετικά.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναγνωρίσουμε τους παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάσουν σε μια αλλαγή έτσι ώστε, γνωρίζοντάς τους, να λειτουργήσουμεδιαφορετικά για να ελαχιστοποιήσουμε την όποια αρνητική επίδραση θα έχει αυτή η αλλαγή στον εαυτό μας και να μεγιστοποιήσουμε τη θετική επίδραση στον εαυτό μας και στην εταιρεία μας.

Change

Stress & Job Burnout

Το stress μπορεί να ακούγεται αρνητικό αλλά είναι ταυτόχρονα και απαραίτητο για την επιβίωσή μας και συχνά χρήσιμο για την απόδοσή μας.

Στο πρόγραμμά μας εξετάζεται το πώς θα μάθουμε να το διαχειριζόμαστε καλύτερα και να το εκμεταλλευόμαστε θετικά.

Επιλέον, εξετάζουμε το τρόπο για να αποφύγουμε το «Job Burnout», μια ιδιαίτερη μορφή του Stress που σχετίζεται με φυσική ή ψυχική εξάντληση στη δουλειά.  

Stress
Diversity

Συμπερίληψη της διαφορετικότητας “Including the Diversity”

Η συμπερίληψη της διαφορετικότητας, ως στοιχείο της κουλτούρας μιας επιχείρησης, είναι σήμερα απαραίτητη για την επιτυχία. Η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση των δύο φύλων, ή ατόμων από διαφορετικές εθνότητες, ή ατόμων με κάποια αναπηρία, ή με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό είναι σίγουρα κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση.

Το πρόγραμμά μας εξετάζει όλες αυτές τις διαφορετικότητες αλλά πάει και ένα βήμα παρακάτω: Αυτό της αναγνώρισης της διαφορετικής προσωπικότητας και της συμπερίληψης του κάθε μέλους της ομάδας.

Ευελιξία και Ανθεκτικότητα (Agility & Resilience)

Agility

Οι δεξιότητες αυτές ήταν ανέκαθεν απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπου, και ακόμα περισσότερο στο σημερινό περιβάλλον με τις συνεχείς αλλαγές. Πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτές τις δεξιότητες αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να καινοτομήσουμε και να αναπτυχθούμε.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι νέες τεχνολογίες και το lifestyle, οι περίπλοκες οργανωτικές δομές, η αδυναμία για προβλέψεις, η απομακρυσμένη εργασία είναι όλα παράγοντες που απαιτούν την ευελιξία μας από τη μια μεριά για να προσαρμοζόμαστε εύκολα και γρήγορα, αλλά και την ανθεκτικότητά μας από την άλλη, στις αντιξοότητες που συχνά παρουσιάζονται στο δρόμο μας.

bottom of page